Архив
протоко №8 от 07.08.2010.pdf

2021-01-14 16:35:37

ПРОТОКОЛ №10 от 17.12.2011.pdf

2021-01-26 19:44:06

ПРОТОКОЛ №12. от 08.06.2013doc.pdf

2021-01-26 19:44:57

ПРОТОКОЛ №13 от 21.12.2013.pdf

2021-01-26 19:45:16

ПРОТОКОЛ №14 от 20.09.14.pdf

2021-01-26 19:46:05

ПРОТОКОЛ №16 от 21.02.2016.pdf

2021-01-26 19:46:27

ПРОТОКОЛ №17 от 15.07.2017.pdf

2021-01-26 19:46:52

Устав СНТ Зеленое ожерелье-2010г.pdf

2021-01-30 19:32:16

Акт ревизионной комиссии 2014 г..pdf

2021-02-01 18:15:11

акт ревизии от 14.07.2018.pdf

2021-02-01 18:20:25

Акт ревизии от 10.06.2019г.pdf

2021-02-01 18:20:44

акт ревизии от 09.09.2016.pdf

2021-02-01 18:31:27

Акт ревизии от 28.07.2020.pdf

2021-02-01 18:33:24

проект сметы на 2011г..pdf

2021-02-01 18:43:56

проект сметы 2013xls.pdf

2021-02-01 18:44:45

проект сметы 2015г..pdf

2021-02-01 18:45:13

Проект сметы на 2014 г..pdf

2021-02-01 18:48:48

Проект сметы 2012г..pdf

2021-02-01 18:49:35

Проект сметы на 2016г. pdf.pdf

2021-02-01 18:50:41

Проект сметы на 2017г. pdf.pdf

2021-02-01 18:57:49

Проект сметы на 2018г.pdf

2021-02-01 18:58:17

Проект сметы за 2019г..pdf

2021-02-01 18:58:59

Постановление 348 от 22.02.1999.pdf

2021-02-08 21:32:34

Постановление 430 от 01.03.2011.pdf

2021-02-08 21:33:07

Свидетельство от 22.02.1999.pdf

2021-02-08 21:34:37

Свидетельство на земли ОП.pdf

2021-02-08 21:35:24

Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 февраля 1991 г.pdf

2021-02-08 21:40:11

ФЭО на 2019 год.pdf

2021-04-12 03:56:55

Смета на 2019 год.pdf

2021-04-12 03:57:34

ФЭО на 2020 год.pdf

2021-04-12 03:58:08

Смета на 2020 год.pdf

2021-04-12 03:58:50

Смета на 2021-3.pdf

2022-01-08 19:15:17

ФЭО на 2021 -2.pdf

2022-01-08 19:15:48

Акт ревизионной комиссии за 2020 г..pdf

2022-05-18 23:56:29

Отчёт Правления за 2020 год..pdf

2022-05-18 23:57:00

Отчёт председателя о работе Правления за 2021 год .pdf

2022-07-03 00:25:05

Акт ревизии СНТ за 2021 г (1).pdf

2022-07-03 00:26:13

ФЭО -2022г..pdf

2023-05-28 18:23:01

Протокол N21 от 14.09.2019 г. .pdf

2023-06-24 18:10:46

Протокол N 20 от 06.06.2020 г..pdf

2023-09-08 18:36:19

Протокол 9 от 25.06.2011.pdf

2023-09-08 18:38:40

Протокол 9 от 25.06.2011.pdf

2023-09-13 18:01:40